Veilings

INSOLVENTE BOEDEL VEILING VAN VILJOENSKROON PLAAS. op 2019-11-07

Plek: Plaas Lionsden, Viljoenskroon distrik

Tyd: 11:00

VEILING VAN DELAREYVILLE HUIS. op 2019-11-14

Plek: Oosstraat 50, Delareyville

Tyd: 12:00

INSOLVENTE BOEDEL VEILING VAN PLASE EN LOS GOEDERE op 2019-11-26

Plek: Katbosch, Kroonstad

Tyd: 10:00

Volmag Veiling van Hertzogville Plaas op 2019-11-28

Plek: Plaas Toekoms, distrik Hoopstad

Tyd: 11:00