Veilings

MANDAATVEILING VAN PRAG WILDPLAAS, WILD & LOS BATES BARKLEY-WES, NOORD-KAAP op 2019-07-26

Plek: Plaas Wolwefontein, distrik Barkly Wes

Tyd: 11:00

BANK VOLMAG VEILING VAN KROONSTAD PLASE op 2019-09-18

Plek: Plaas Erfdeel, Kroonstad distrik

Tyd: 11:00

STAAKBOERDERYVEILING VAN TREKKER, VOERTUIE, IMPLEMENTE EN LOS GOEDERE op 2019-10-04

Plek: Plaas Verlosput, Petrusburg

Tyd: 11:00

PARK VILLAGE VEILING op 2019-10-30

Plek: Kroonstad distrik, 2 Dag Veiling

Tyd: 10:00

INSOLVENTE BOEDEL VEILING VAN VILJOENSKROON PLAAS. op 2019-11-07

Plek: Plaas Lionsden, Viljoenskroon distrik

Tyd: 11:00