Meer oor Hugo & Terblanche

Hugo & Terblanche Afslaers is sedert 1983 ʼn markleier in die afslaersbedryf in Suid-Afrika.

Ons kantoor is geleë te Petrusburg in die Suid-Wes Vrystaat. Ons sentrale ligging stel ons in staat om die hele Suid-Afrika te bedien.

Die besigheid word bestuur onder leiding van Jan Hugo en Dewald van der Berg. Jan en Dewald is beide prokureurs en is in staat om na die belange van ons kopers en verkopers om te sien en alle regsaspekte van ons transaksies te hanteer.

Jan Hugo is ook ʼn gekwalifiseerde Professionele Geassosieerde Waardeerder, wat besondere waarde tot die besigheid voeg.

Ons strewe daarna om te alle tye uitstekende diens aan ons kliënte te lewer – dit sluit al ons lojale kopers en verkopers in.

Omdat HTA onafhanklik is en ʼn klein bestuurspan het, is ons in staat om buigbare oplossings aan kliënte te bied.

HTA is geregistreer by die SA Instituut vir Afslaers en Raad van Eiendomsagente. Verder is Jan Hugo in sy persoonlike hoedanigheid geregistreer by die South African Council for the Property Valuers Profession.

Ons dien ook op die panele van drie van die vier groot kommersiële banke, asook verskeie landboukoöperasies landwyd – ʼn bevestiging van ons professionele diens oor baie jare.