Dienste

Ons hanteer die volgende veilings en lewer dienste regoor Suid-Afrika:

Insolvensie veilings

Op hierdie gebied onderskei ons onsself van ons mededingers deurdat ons in staat is om beheer te neem van boedelbates en dit doeltreffend te bestuur ten bate van die boedel tot en met die veilingsdatum. In hierdie verband beskik ons ook oor uitgebreide kennis van die landbou en kan ons toesien tot die insameling van oeste, versorging van vee en alle soortgelyke take geassosieer met die landbou.

Ons beskik verder oor die nodige vloot en toerusting om bates te verskuif waar nodig.

Staakboerdery veilings

Ons ervare span is in staat om ons kliënte te voorsien van akkurate, markverwante waardasies gerugsteun deur effektiewe bemarking

Bestorwe boedel veilings

Ons tree op in opdrag van eksekuteurs en erfgename en kan behulpsaam wees met die doeltreffende tegeldemaking van boedelbates.

Eiendomsveilings

Sluit plase, kommersiële-, industriële- en residensiële eiendom in. Ons verkies om ons eiendomsveilings op die perseel te hou indien moontlik, aangesien ons oor die jare ondervind het dat dit die beste resultate vir ons verkopers lewer.

Waardasies en Taksasies

Ons hanteer waardasies en taksasies in opdrag van kurators van insolvente boedels, sowel as waardasies van bestorwe boedel bates, asook waardasies vir hofgedinge en arbitrasies.

Eiendomsagente

Ons eiendomsafdeling spesialiseer in die waardasie en bemarking van plase in die Vrystaat en Noord-Kaap, asook residensiële en kommersiële eindom in die Kimberley omgewing. Ons staan verkopers by om behoorlike waardasies te doen van eiendomme alvorens dit in die mark geplaas word. Weens ons verbintenis met die prokureursfirma Hugo Van der Berg Ingelyf, is ons in staat om ook die regsaspekte van u eiendomstransaksie te hanteer en sodoende ʼn eenstop-diens aan ons kliënte te lewer.

Verkope uit die hand

Indien ons kliënte oor roerende bates beskik wat hul uit die hand wil verkoop, hanteer ons dit namens hulle en sal ons die regte koper vind met behulp van ons uitgebreide kliëntebasis.