Volmag Veiling van Groblershoop Plase OP 03-05-2022

Veiling begin: 12:00

Waar: Plaas Kalkwerf Puts

 

Besonderhede:

Behoorlike daartoe gemagtig in terme van 'n Volmag, in die aangeleentheid van KRUGERSPUT TRUST, sal ons die onderstaande eiendomme per openbare veiling te koop aanbied te die plaas Kalkwerf Puts.

 

Om die eiendomme te bereik, neem die Upington-pad (N10) vanaf Groblershoop en ry vir 32 km en draai links na die eiendomme by die hek gemerk Oude Puts. Ry op hierdie grondpad vir 7,6 km tot by die opstal.

 

GPS Ko-ordinate:  Ingang-28.675066,21.799855              GPS Ko-ordinate: Opstal:  -28.721665,21.749658

VASTE EIENDOMME:

 

1. Restant van die plaas Ezelfontein Suid Nr 51, Kenhardt Registrasie afdeling, Noord-Kaap Provinsie.

     Groot: 4 973,3820 Ha en gehou kragtens Transportakte T49923/2006.

LIGGING: Hierdie eiendom is ongeveer 40 km vanaf Groblershoop geleë en grens aan eiendom 2.

VERBETERINGS: 'n Vervalle woning. Geen Eskom elektrisiteit nie.

INDELING EN WATERVOORSIENING: Hierdie plaas is natuurlike weiding in 24 kampe waarvan ongeveer       1 200 ha bergagtig is met 'n drakrag van 39 HA/GVE. Daar is 11 boorgate waarvan 7 met sonpompe en 4 met windpompe toegerus is wat water na reservoirs pomp wat water aan al die kampe voorsien. Daar is 4 boorgate wat nie toegerus is nie. Kampheinings is 1,5 m, 14 draad. Die oostelike grens is 2,4 m, 21 draad heining met jakkalsproef.

 

2. Restant van die plaas Kalkwerf Puts, Kenhardt Registrasie afdeling, Noord-Kaap provinsie.

Groot: 4 662,5423 Ha en gehou kragtens Transportakte T49923/2006.

LIGGING: Hierdie eiendom is ongeveer 40 km vanaf Groblershoop geleë en grens aan eiendom 1.

VERBETERINGS: 'n Drie slaapkamer woonhuis – 220 m², 2de woonhuis – 110 m², buite gebou – 145 m², jagterskothuis – 45 m², 4 kampeerplekke met wasgeriewe en onthaalsaal – 280 m². 'n 300m skietbaan, pistool skietbane en 'n kleiduif skietbaan.

INDELING EN WATERVOORSIENING: Hierdie plaas is natuurlike weiding in 14 kampe waarvan 2 kampe 140 ha bergagtig is met 'n drakrag van 39 HA/GVE. Daar is 9 boorgate met sonpompe wat water na reservoirs pomp wat water aan al die kampe verskaf. Kampheinings is 1,5 m, 14 draad. Die oostelike en suidelike grense is 2,4 m, 21 draad heinings met jakkalsproef.

BESIGTIGING: Per afspraak.

VOLDOENING AAN FICA VEREISTES.

STRENG COVID 19 PROTOKOL.  VERGEWIS USELF VAN DIE NODIGE ReëLS.

Veiling Items:

VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM
VASTE EIENDOM

Registrasie Besonderhede:

R10 000 TERUGBETAALBARE DEPOSITO

Voorwaardes en Vereistes:

10% DEPOSITO van koopsom is betaalbaar by toeslaan van bod. 6% KOPERSKOMMISSIE betaalbaar plus BTW daarop. Vir die balans moet KOPER ‘n goedgekeurde Bankwaarborg verskaf binne 21 dae na datum van bekragtiging. 

Kontak Besonderhede:

JAN HUGO:  082 555 9084

    DEWALD: 072 576 9828    EDDIE:  073 326 7777