VEILING VAN WESSELSBRON PERSEEL GEHOU OP 09-06-2021

Veiling begin: MAAK 'N AANBOD

Waar: KONTAK ONS KANTOOR

 

Besonderhede:

KONTAK ONS KANTOOR OM 'N AANBOD TE MAAK.

VASTE EIENDOM:

Gedeelte 5 van die plaas Tygerfontein No 176, distrik Wesselsbron, Provinsie Vrystaat. Groot 2,5696 Ha.

LIGGING: Langs die graansilo te Tierfontein, 20 km vanaf Wesselsbron in die rigting van Bultfontein.

VERBETERINGS: Huis met buite gebou van 330 m², sinkstoor van 90 m² en buitekamers van 140 m². Alle verbeterings is oud, maar in ‘n redelike toestand. Hierdie was vroeër die winkel op Tierfontein met ‘n huis waar die eienaar gewoon het. Die eiendom is nie ‘n landbou eenheid nie alhoewel dit in ‘n landbou omgewing is.

 

 

Veiling Items:

Geen items is nog gelaai nie

Registrasie Besonderhede:

Voorwaardes en Vereistes:

Kontak Besonderhede:

KANTOOR:  053 – 574 0002

EDDIE:  073 326 7777             DEWALD:  072 576 9828

AFSLAER:  JAN:  082 555 9084