VOLMAG VEILING VAN WESSELSBRON PLASE OP 17-03-2021

Veiling begin: 11:00

Waar: Plaas Geluksfontein, Wesselsbron

 

Besonderhede:

In terme van ‘n Volmag in die aangeleentheid van H & VAD Fick, sal ons per openbare veiling die onderstaand plase te koop anbied te die plaas Geluksfontein.

Om die eiendomme te bereik, neem vanaf Bultfontein die Welkom pad (R710) en ry vir 35 km en draai links op die S91. Volg die pad vir 3 km en draai links en ry vir nog 1 km. Die opstal is op linkerkant.

GPS Koördinate:  -28.068908,26.420793

VASTE EIENDOM:

1.  Gedeelte 6 van die plaas Geluksfontein No 349, geleë in die Wesselsbron distrik,  Vrystaat Provinsie. 

Groot:  38,3805 Ha.

LIGGING: Die eiendom is geleë ongeveer 35 km vanaf Welkom en is aangrensend aan eiendom 2.

 

2.  Gedeelte 7 van die plaas Geluksfontein No 349, geleë in die Wesselsbron distrik, Vrystaat Provinsie. 

Groot:  40,0432 Ha.

LIGGING: Die eiendom is geleë ongeveer 35 km vanaf Welkom en is aangrensend aan eiendom 1.

VERBETERINGS:  ‘n Huis van gepleisterde baksteenmure met ‘n sink dak van 138 m² met al die nodige vertrekke, ‘n buitegebou van 53 m² en ‘n stoor van 165 m². Daar is ‘n 50 kva Eskom kragpunt.

INDELING EN WATERVOORSIENING:  Daar is 3 boorgate op die plaas waarvan 1 toegerus is met ‘n dompelpomp. Daar is 38,6 ha besproeïngslande met 277 920 m³ per jaar geregistreerde waterregte, 16 ha (ondergrond toegerusde) droëland en die restant is natuurlike weiding. Daar is ook 2 balanseerdamme.

Die eiendom sal aangebied word tesame met 2 x 4 toring Agrico spilpunte (12mm/uur nozzles) en die 2 x 30 kw elektriese motors elkeen met ‘n centrifugale pomp, en dan ook sonder die genoemde spilpunte en motors.

BESIGTIGING: Per afspraak.

Veiling Items:

Geen items is nog gelaai nie

Registrasie Besonderhede:

REGISTRASIE VEREISTES: R10 000.00 TEUGBETAALBARE DEPOSITO. VOLDOENING AAN FICA VEREISTES OM ‘N KOPER NOMMER TE BEKOM.

Voorwaardes en Vereistes:

VOORWAARDES: VASTE EIENDOM: ‘n DEPOSITO van 10 % van die koopprys PLUS 6% KOPERS KOMMISSIE PLUS BTW is betaalbaar op die dag van die veiling. Jammer, geen kaart fasiliteite. Vir die balans moet die Koper ‘n bank waarborg verskaf binne 30 dae van goedkeuring. ALLE FINANSIëRING MOET VOORAF GEREëL WEES. Veiling reels beskikbaar op www.htaa.co.za

Kontak Besonderhede:

NAVRAE:  Kantoor ure: 053 – 574 0002

DEWALD:  072 576 9828 

EDDIE 073 226 7777

AFSLAER - JAN HUGO:  082 555 9084