AANLYN INSOLVENTE BOEDEL VEILING VAN EIENDOMME IN DIE SOUT BEDRYF. BEGIN: MAANDAG, 1 MAART 2021 OM 10:00 SLUIT: VRYDAG, 5 MAART 2021 OM 15:00 OP 01-03-2021

Veiling begin: 10:00

Waar: AANLYN - htaa.bidpro.co.za

 

Besonderhede:

In opdag van die Likwidateur in die insolvente boedel van SA Soutkoöperasie (EDMS) Bpk, sal ons die onderstaande eiendomme te koop aanbied per aanlyn veiling, www.htaa.co.za.

PRIESKA EIENDOM: (Graspan)   https://youtu.be/9gLj32y_PH4

Om die eiendom te bereik, neem vanaf Prieska die R357 na Douglas vir 35 km en draai regs in die rigting van Hopetwon op die R369. Volg die pad vir 13.7 km en draai regs, ry vir nog 10,1 km tot by die eiendom.

GPS Koördinate: -29.686066, 23.200991.

1.  Gedeelte 1 van die plaas Graspan No 158, geleë in die Prieska distrik, Noord Kaap provinsie.   

     Groot:  268,1434 Ha en gehou kragtens Titelakte T19765/2005.

LIGGING:  Geleë 58 km vanaf Prieska.

VERBETERINGS:  3 huise, huis wat gebruik word as stoorkamer, dubbel motorhuis, afdak, koelkamer, enjin kamer en 15 werkershuise.

INDELING EN WATER VOORSIENING: Daar is ‘n 4 ha operasionele soutpan, 237 ha naturlike weiding met ‘n drakrag van 25 ha/GVE en die restant is uitval grond (paaie, huise ens.). Potensiaal om soutpanne aansienlik uit te brei.

 

BRITSTOWN EIENDOMME: (Sodium)   https://youtu.be/90qTKu1LAyQ

Om die eiendomme te bereik, neem die N10 in die rigting van Prieska van Britstown vir 55,5 km en draai regs op die Sodium pad. Volg die pad vir 4 km en hou links by die T-aansluiting en ry vir nog 1,9 km en draai regs by die treinspoor en draai regs na 950 m.GPS Koördinate: -30.169596,23.132668

2.1 Gedeelte 4 van die plaas Maritz Dam No 32, geleë in die Britstown distrik, Noord Kaap provinsie.

      Groot: 13,3304 ha en gehou kragtens Titelakte T71902/2016.    

2.2 Gedeelte 5 van die plaas Maritz Dam No 32, geleë in die Britstown distrik, Noord Kaap provinsie. 

      Groot: 673,8061 ha en gehou kragtens Titelakte T71902/2016.   

2.3 Gedeelte 6 van die plaas Maritz Dam No 32, geleë in die Britstown distrik, Noord Kaap provinsie. 

      Groot: 16,7966 ha en gehou kragtens Titelakte T71902/2016.   

2.4 Gedeelte 7 van die plaas Maritz Dam No 32, geleë in die Britstown distrik, Noord Kaap provinsie.    

      Groot: 15,9865 ha en gehou kragtens Titelakte T71902/2016.   

2.5 Gedeelte 8 van die plaas Maritz Dam No 32, geleë in die Britstown distrik, Noord Kaap provinsie.    

      Groot: 116,4747 ha en gehou kragtens Titelakte T71902/2016.   

Die 5 gedeeltes is aangrensend van mekaar ek sal verkoop word as ‘n eenheid van 836,3943 ha.

LIGGING: Geleë 65 km vanaf Britstown.                                                                                              

VERBETERINGS:  2 Huise, dubbel motorhuis, werkers verblyf en stoorkamers.

INDELING EN WATER VOORSIEING: Daar is ‘n 2 ha operasionele soutpan, 812 ha natuurlike weiding met ‘n drakrag van 25 ha/GVE en die restant is uitval grond (paai, huise ens.). Potensiaal om soutpanne aansienlik uit te brei.

 

SOUTPAN EIENDOM:

Om die eiendom te bereik neem die R700 in die rigting van Bultfontein vanaf Bloemfontein vir 45 km en draai links in die rigting van Soutpan op die R703. Volg die pad vir 3,3 km, draai links op die RS363 vir 5,2 km tot by die ingang op linkerkant.

GPS Koördinate: -30.169596,23.132668

3.  Gedeelte 4 van die plaas Jakhalsfontein No 155, geleë in die Brandfort distrik, Vrystaat provinsie.

     Groot:  1, 7131 ha en gehou kragtens Titelakte T2276/2013.

LIGGING: Geleë 56 km vanaf Bloemfontein.

VERBETERINGS: ‘n 3 slaapkamer huis, dubbel motorhuis, rondawel en groot stoor met klein kantore.

LOS BATES:  Michigan 35B voorlaaier, 2 x 2 wiel waentjies (ongeregistreerd), MF voorlaaier (nie-lopend), MF 285 Trekker, Huyndai H100 LDV.

BESIGTIGING: PER AFSPRAAK.

Veiling Items:

Britstown - Sodium
Britstown - Sodium
Britstown - Sodium
Britstown - Sodium
Britstown - Sodium
Britstown - Sodium
Britstown - Sodium
Britstown - Sodium
Britstown - Sodium
Britstown - Sodium
Britstown - Sodium
Britstown - Sodium
Britstown - Sodium
Michigan 35 B Voorlaaier
Prieska - Graspan
Prieska - Graspan
Prieska - Graspan
Prieska - Graspan
Prieska - Graspan
Prieska - Graspan
Prieska - Graspan
Prieska - Graspan
Prieska - Graspan
Prieska - Graspan
Prieska - Graspan
MF 285 Trekker
MF Voorlaaier
Soutpan
Soutpan
Soutpan
Soutpan
Hyundai H100 LDV
2 Wiel waentjie
2 Wiel waentjie

Registrasie Besonderhede:

REGISTRASIE VEREISTES: R20 000.00 TERUGBETAALBARE DEPOSITO. VOLDOENING AAN FICA VEREISTES OM ‘N KOPER NOMMER TE BEKOM.  

Voorwaardes en Vereistes:

VOORWAARDES VASTE EIENDOM : 10% DEPOSITO op die koopprys is betaalbaar.

6 % KOPERSKOMMISSIE plus BTW is is betaalbaar op koopprys. Vir die balans moet die KOPER ‘n bank waarborg lewer binne 30 dae van aanvaarding van die aanbod. ALLE FINANSIëRING MOET VOORAF GEREëL WEES. Volledige voorwaardes en reëls is beskikbaar op www.htaa.co.za.

Kontak Besonderhede:

NAVRAE:  KANTOOR URE: 053 – 574 0002

DEWALD:  072 576 9828  

EDDIE: 073 326 7777   

AFSLAER: JAN HUGO:  082 555 9084