VOLMAG VEILING VAN HARRISMITH PLAAS MET UITSTEKENDE ONTWIKKELINGS POTENSIAAL OP 03-03-2021

Veiling begin: 12:00

Waar: Plaas Dorps Gronden, Harrismith

 

Besonderhede:

Behoorlik daartoe gelas deur ‘n Volmag, in die aangeleentheid van RK MACKAY, sal ons per openbare veiling, die onderstaande eiendom te koop aanbied.

Om die eiendom te bereik, neem die Warden (N3) pad vanaf Harrismith en ry vir 5 km om die eiendom op regterkant te bereik.

GPS Koördinate:  -28.222990, 29.112710 

VASTE EIENDOM:

Gedeelte 42 van die plaas Dorps Gronden van Harrismith No 131, Harrismith Registrasie afdeling, Vrystaat Provinsie. Groot:  96,9472 Ha.

LIGGING: Die eiendom is geleë ongeveer 5 km vanaf Harrismith.

VERBETERINGS: ‘n Netjiese 500 m²  woonhuis met baksteen mure met ‘n Harvey teëldak met 5 slaapkamers, 3 badkamers, ingangsportaal, kombuis, opwas, spens,  3 woonkamers (waarvan een ‘n braaiarea het), eetkamer, familiekamer, studeerkamer en 3 motorhuise. ‘n 190 m² stoor van staal konstruksie en staalbekleding met ‘n staal dak. Daar is ook ‘n kraal en veehanteeringsgeriewe.

Die 3 ha om die huis in omhein met elektriese omheining en ‘n hek. Die tuin om die huis is goed versorg en in ‘n goeie kondisie.

Eskom elektrisiteit op die eiendom.  

INDELING EN WATERVOORSIENING:  Die plaas is verdeel in 5 kampe waarvan 67 ha droëland is (Avalon/Clovelly) in 3 kampe. Die restant is natuurlike weiding met ‘n drakrag van 3,5 HA/GVE. Daar is ‘n boorgat op die plaas wat toegerus is met ‘n dompelpomp, 1 reservoir en al die kampe word voorsien met water deur middel van krippe. Daar is ook ‘n gronddam.

BESIGTIGING: Per afspraak

NOTA: GERIEFLIKE TOEGANG VANAF DIE N3 SNELWEG MET GOEIE KOMMERSIëLE / INDUSTRIëLE POTENSIAAL (bv. VRAGMOTOR STOP ens.)

Veiling Items:

Registrasie Besonderhede:

REGISTRASIE VEREISTES:  R10 000.00 TERUGBETAALBARE DEPOSITO; Fica en Covid 19 vereistes.

Voorwaardes en Vereistes:

VOORWAARDES : VASTE EIENDOM: DEPOSITO van 10 % van die koopprys PLUS 5 % KOPERS KOMMISSIE PLUS BTW is betaalbaar op die dag van die veiling. Vir die balans moet die Koper ‘n waarborg lewer binne 30 dae van datum van bekragtiging.  ALLE FINANSIERING MOET VOORAF GEREëL WEES.  Volledige voorwaardes & veilingreëls op www.htaa.co.za beskikbaar.

Kontak Besonderhede:

NAVRAE:  Kantoor ure: 053 – 574 0002

DEWALD:  072 576 9828  

EDDIE: 073 326 7777   

AFSLAER: JAN HUGO:  082 555 9084