INSOLVENTE BOEDEL VEILING VAN KROONSTAD PLAAS OP 05-11-2020

Veiling begin: 11:00

Waar: Plaas Welgelegen, Kroonstad

 

Besonderhede:

In opdrag van die Kurator in die insolvente boedel van CJ Prinsloo en in samewerking met BKB Louwid, sal ons per openbare veiling, die volgende bates te koop aanbied op die plaas Welgelegen, distrik Kroonstad. 

Om die eiendom te bereik, neem die Vredefort-pad (R721) vanaf Kroonstad, ry 17,4 km en draai links (Voorspoed Myn). Ry op die grondpad vir 8,5 km en draai links en ry ‘n verdere 5,7 km en draai regs. Ry 6,8km en draai regs in na plaas. 

GPS Koördinate: -27.351419,27.172200

VASTE EIENDOM:  Die plaas Welgelegen No 795, Kroonstad distrik, Vrystaat provinsie. Groot: 312,7884 ha.

VERBETERINGS: 4 Slaapkamer woonhuis van 460 m², 3 slaapkamer woonhuis van 420 m², 4 motorhuise, stoor van 520 m² en 2 store van  210 m² elk. Daar is ook 5 werkershuise, ou melkstal, stalle, varkhokke en vee hanteringsgeriewe.

INDELING EN WATERVOORSIENING: Hierdie eiendom bestaan uit 212 ha lande in 5 kampe en die restant is natuurlike veldweiding in 4 kampe. Daar is 4 boorgate op die eiendom waarvan 1 toegerus is met ‘n dompelpomp, sementdam en 2 gronddamme.

BESIGTIGING:  Op afspraak.

STRENG COVID 19 PROTOKOL.  VERGEWIS USELF VAN DIE NODIGE ReëLS.

Veiling Items:

Registrasie Besonderhede:

REGISTRASIE VEREISTES:  R10 000.00 TERUGBETAALBARE DEPOSITO; Fica vereistes. 

Voorwaardes en Vereistes:

VERKOOPSVOORWAARDES: VASTE EIENDOM : 10% DEPOSITO van koopsom is betaalbaar by toeslaan van bod. 6% KOPERSKOMMISSIE betaalbaar. Vir die balans moet KOPER ‘n goedgekeurde Bankwaarborg verskaf binne 21 dae na datum van bekragtiging.  ALLE FINANSIERING MOET VOORAF KLAAR GEREëL WEES. DIE AFSLAERS BEHOU DIE REG VOOR OM ITEMS BY TE VOEG OF GEADVERTEERDE ITEMS TE ONTTREK VOOR DIE VEILING.   

Kontak Besonderhede:

NAVRAE: 

HTA AFSLAERS:

KANTOOR URE 053 – 574 0002       

JAN HUGO:  082 555 9084

BKB LOUWID:   

FREEK PIETERSE:  079 560 7088