INSOLVENTE BOEDEL VEILING VAN PLASE EN LOS GOEDERE OP 26-11-2019

Veiling begin: 10:00

Waar: Katbosch, Kroonstad

 

Besonderhede:

In opdrag van die Kurators in die Insolvente Boedel van Katbos Boerdery in venootskap, PJ Keeve en M Keeve, sal ons per openbare veiling die ondergenoemde eiendomme te koop aanbied te Katbosch, Kroonstad.

Om die eiendom te bereik neem vanaf Kroonstad die Heilbron pad (R34) vir 2 km en draai links op die Koppies pad (R82).

Ry vir 22km op die pad tot by die plaas se ingang op linkerkant.

GPS KOöRDINATE: -27.473283,27.405689

 

1. Resterende Gedeelte 0 van die plaas Verblyden No 2461, geleë in die Kroonstad distrik, Vrystaat Provinsie. Groot: 409,0308 Ha en gehou kragtens Titelakte T484/1998.

LIGGING: Geleë 31 km vanaf Kroonstad.

VERBETERINGS: 4 Slaapkamer huis, 3 store met sink dakke en ‘n kraal met ‘n klein stoor. Driefase Eskom elektrisiteit beskikbaar.

INDELING EN WATERVOORSIENING: Daar is 49 ha bewerkbare droë lande en die restant van die eiendom is natuurlike weiding. Daar is 3 boorgate met windpompe en 3 sement damme.

 

2. Gedeelte 4 van die plaas Verblyden No 2461, geleë in die Kroonstad distrik, Vrystaat Provinsie. Groot: 248,9749 Ha en gehou kragtens Titelakte T4313/1989.

LIGGING: Geleë 30 km vanaf Kroonstad.

VERBETERINGS: 4 Slaapkamer woonhuis van 340m² en ‘n dubbel afdak van sink. Daar is ‘n lapa en swembad op die eiendom. Driefase Eskom elektrisiteit is beskikbaar.

INDELING EN WATERVOORSIENING: Die eiendom bestaan uit natuurlike weiding van 242 ha en die restant is waar die verbeterings is. Daar is 2 boorgate met 1 windpomp en 1 dompelpomp en 1 sement dam.

 

3.1 Die plaas Stuke No 1209, geleë in die Kroonstad distrik, Vrystaat Provinsie. Groot: 64,3576 Ha en gehou kragtens Titelakte T3368/1980.

3.2 Die plaas Platelayer's Cottage Nr 369, geleë in die Kroonstad distrik, Vrystaat Provinsie. Groot: 1822m² en gehou kragtens Titelakte T3368/1980.

LIGGING: Geleë 30 km vanaf Kroonstad.

VERBETERINGS: 11 Werkershuise en ‘n plaasskool gebou uit baksteen mure en ‘n sink dak. Driefase Eskom elektrisiteit is beskikbaar.

INDELING EN WATERVOORSIENING: Die eiendom bestaan uit 28 Ha bewerkbare droë lande en 30 Ha natuurlike weiding en die restant is waar die verbeterings is. Daar is 1 boorgat met ‘n windpomp en 1 sement dam.

 

4. Resterende Gedeelte 0 van die plaas Katbosch No 377, geleë in die Kroonstad distrik, Vrystaat Provinsie. Groot: 461,8647 Ha en gehou kragtens Titelakte T3368/1980.

LIGGING: Geleë 30 km vanaf Kroonstad.

VERBETERINGS: 4 Slaapkamer woonhuis met lapa, 3 store met sinkdakke, klein werkswinkel met sinkdak, melkkamer met sinkdak, sinkstoor en 5 oop store met sinkdakke. Die verbeterings is omhein met elektriese heining. Driefase Eskom krag is beskikbaar.

INDELING EN WATERVOORSIENING: Die eiendom bestaan uit 91 Ha potensiëel bewerkbare droë lande en 364 Ha natuurlike weiding en die restant is waar die verbeterings is. Daar is 6 boorgate met 5 windpompe, 1 dompelpomp en 5 sement damme.

 

5. Gedeelte 0 van die plaas Swartvlei No 1984, geleë in die Kroonstad distrik, Vrystaat Provinsie. Groot: 64,4069 Ha en gehou kragtens Titelakte T6033/2016.

LIGGING: Geleë 30 km vanaf Kroonstad.

VERBETERINGS: Geen.

INDELING EN WATERVOORSIENING: Die eiendom bestaan uit 26 Ha potensiëel bewerkbare droë lande en 38 Ha natuurlike weiding.

 

https://www.parkvillageauctions.co.za/catalogue.php?campaign=368

Veiling Items:

Geen items is nog gelaai nie

Registrasie Besonderhede:

REGISTRASIE VEREISTES: R10 000.00 TERUGBETAALBARE DEPOSITO.  VOLDOENING AAN FICA VEREISTES OM ‘n KOPER NOMMER TE BEKOM.  

Voorwaardes en Vereistes:

VOORWAARDES, VASTE EIENDOM: 10 % Deposito op die koopprys asook 6 % KOPERSKOMMISSIE PLUS BTW is betaalbaar by toeslaan van die bod. Jammer, geen kaart fasiliteite. Vir die balans moet die Koper ‘n bankwaarborg verskaf binne 30 dae na bekragtiging van die aanbod. ALLE FINANSIERING MOET VOORAF GEREëL WEES.

Kontak Besonderhede:

NAVRAE:

KANTOOR URE 053 – 574 0002  

EDDIE:  073 326 7777

DEWALD:  072 576 9828     

JAN:  082 555 9084