INSOLVENTE BOEDEL VEILING VAN APPELPLAAS OP 29-11-2019

Veiling begin: 12:00

Waar: Zuid Wolhuterskop, Bethlehem

 

Besonderhede:

Behoorlik daartoe gelas deur die Kurator in die insolvente boedel van Bethlehem Farmers Trust, IT 392/1999, sal ons per openbare veiling te Zuid Wolhuterskop, Bethlehem die onderstaande eiendom te koop aanbied.

Om die eiendom te bereik, neem van Bethlehem die Fouriesburg-pad (R26) vir 7,5 km en draai regs, ry dan vir

230 m op die grondpad tot by die vurk en neem die pad na regs. Ry op die pad vir 740 m en draai weer regs en ry vir ‘n verdere 980 m tot by die kantoorkompleks.

GPS Koördinate: -28.294869,28.279864

Gedeelte 11 (Gedeelte van gedeelte 7) van die plaas Zuid Wolhuterskop No 670, geleë in die Bethlehem Distrik, Vrystaat provin

LIGGING:  Geleë 7 km suid van Bethlehem.

VERBETERINGS: Kantoorgebou van 150 m² wat bestaan uit 6 kantore, kombuis, badkamers en toilet.

INDELING EN WATER VOORSIENING:  Daar is tans 75 ha met appelboorde onder nette (Royal Gala, Pink Lady, Oregan Spur en Early Red One, 16 jaar en ouer) en 30 ha wat hervestig sal moet word. Die restant van die eiendom bestaan uit windbreuke, paaie en die kantore. Daar is een toegeruste boorgat op die eiendom vir huishoudelike gebruik en die elektrisiteit word voorsien deur Eskom. Daar is ‘n besproeiingsdam met ‘n pompstasie op die eiendom en besproeiing word gedoen deur ‘n mikrostelsel. Daar is ‘n serwituut geregistreer ten gunste van die eiendom in terme waarvan 724,000 kubieke meter water per jaar onttrek mag word van die Gerrandsdam vir besproeiingsdoeleiendes.

Veiling Items:

Registrasie Besonderhede:

REGISTRASIE VEREISTES: R10 000.00 TERUGBETAALBARE DEPOSITO. VOLDOENING AAN FICA VEREISTES OM ‘N KOPER NOMMER TE BEKOM.

Voorwaardes en Vereistes:

VOORWAARDES: VASTE EIENDOM: 10% DEPOSITO van die koopprys is betaalbaar by die val van die hamer. 6 % KOPERSKOMMISSIE plus BTW is betaalbaar op die koopprys. Jammer, geen kaart fasiliteite.Vir die balans moet die KOPER ‘n bank gewaarborgde tjek binne 30 dae verskaf van datum van bekragtiging. ALLE FINANSIERING MOET VOORAF GEREëL WEES Veiling reëls beskikbaar op www.htaa.co.za.

Kontak Besonderhede:

NAVRAE: 

Kantoor ure: 053 – 574 0002

EDDIE:  073 326 7777            

DEWALD:  072 576 9828

JAN:  082 555 9084