INSOLVENTE BOEDEL VEILING VAN VILJOENSKROON PLAAS. OP 07-11-2019

Veiling begin: 11:00

Waar: Plaas Lionsden, Viljoenskroon distrik

 

Besonderhede:

In opdrag van die Kurator van MT Steyn, sal ons per openbare veiling die ondergenoemde eiendom te koop aanbied op die plaas  Lionsden, Viljoenskroon distrik.

Om die eiendom te bereik neem vanaf Bothaville/Viljoenskroon-pad (R59) die afdraai na Viljoenskroon stasie. Ry 500 m op die pad en draai regs by T-aansluiting en ry ‘n verdere 4 km en draai weer regs op die S694. Ry op die pad vir 10.3 km en draai na die plaas.

GPS KOöRDINATE: -27.306059,26.909594

VASTE EIENDOM: Restant van die plaas Lionsden No 37, Viljoenskroon distrik, Vrystaat Provinsie. Groot: 380,9506 ha en gehou kragtens Titelakte T17523/2010.

LIGGING: Die plaas is geleë ongeveer 12 km vanaf Viljoenskroon.

VERBETERINGS: 4 Slaapkamer  woonhuis  met 2 badkamers, sitkamer, eetkamer, kombuis en opwas van 300 m², lapa van 100 m², 2 x buitekamers en motorhuis, stoor van 160 m², afdak van 220 m² en 6 werkers huise van 60 m² elk. Eskom kragpunt op die eiendom wat ook werkershuise voorsien.

INDELING EN WATERVOORSIENING: Die plaas is ingedeel in 6 weidingkampe met natuurlike veldweiding en 6 landekampe van 232 ha (Avalon-tipe).  Daar is ook 15 ha smutsvinger gras gevestig. Water voorsiening word gedoen met ‘n dompelpomp en 3 sement damme en is daar ook ‘n gronddam. 

BESIGTIGING:  Per afspraak.

Veiling Items:

Geen items is nog gelaai nie

Registrasie Besonderhede:

REGISTRASIE VEREISTES: R10 000.00 TERUGBETAALBARE DEPOSITOVOLDOENING AAN FICA VEREISTES OM ‘n KOPER NOMMER TE BEKOM.  

Voorwaardes en Vereistes:

VOORWAARDES, VASTE EIENDOM: 10 % Deposito op die koopprys asook 5 % KOPERSKOMMISSIE PLUS BTW is betaalbaar by toeslaan van die bod. Vir die balans moet die Koper ‘n bankwaarborg verskaf binne 30 dae na bekragtiging van die aanbod.

Kontak Besonderhede:

NAVRAE:

KANTOOR URE 053 – 574 0002  

EDDIE:  073 326 7777  

DEWALD:  072 576 9828     

JAN:  082 555 9084