BANK VOLMAG VEILING VAN KROONSTAD PLASE OP 18-09-2019

Veiling begin: 11:00

Waar: Plaas Erfdeel, Kroonstad distrik

 

Besonderhede:

Behoorlik daartoe gemagtig in terme van 'n bank volmag, sal ons die ondergemelde eiendomme te koop aanbied per openbare veiling op die plaas Erfdeel, Kroonstad-distrik.

Om die eiendom te bereik, neem die Edenville-pad (R34) vanaf Kroonstad en ry ongeveer 14 km (vanaf Ultra City) met hierdie pad en draai links op die Amerika grondpad. Gaan voort op hierdie grondpad vir 5 km na die plaas aan die regterkant.

GPS-koördinate: -27.571699, 27.410888.

VASTE EIENDOMME:

1. Die plaas Erfdeel Nr 1560, distrik Kroonstad, Provinsie Vrystaat. Grootte: 340,5852 Ha.

LIGGING: Hierdie eiendom is geleë soos hierbo genoem en ongeveer 22 km vanaf Kroonstad.

VERBETERINGS: 'n Residensiële woning van 242 m², lapa van 80 m², motorhuis en stoorkamers van 90 m², buitegebou van 112 m², store en afdakke van 559 m², 350 m², 219 m² en 206 m². Eskom punt.

INDELING EN WATERVOORSIENING: Die eiendom is verdeel in 6 kampe, waarvan 5 kampe natuurlike weiding is (5ha / GVE) van 105 ha. Daar is 234 ha bewerkbare lande (Avalon). Daar is 4 boorgate met 1 windpomp, 2 dompelpompe, 1 kragkop en 1 dam. Die noordelike grens van hierdie eiendom is Rietspruit.

2. Gedeelte 1 van die plaas Aandenking Nr 1559, distrik Kroonstad, Provinsie Vrystaat. Grootte: 35,8868 Ha.

LIGGING: Hierdie eiendom is langs Eiendom 1.

VERBETERINGS: Geen.

INDELING EN WATERVOORSIENING: Op hierdie eiendom is 26 ha bewerkbare grond (Avalon) en die res is natuurlike weiding. Daar is geen boorgate of damme op hierdie eiendom nie.

3. Gedeelte 1 van die plaas Hlobane Nr 1385, distrik Kroonstad, Provinsie Vrystaat. Grootte: 243,2911 HA.

LIGGING: Hierdie eiendom is 33 km vanaf Kroonstad geleë.

VERBETERINGS: 'n Bouvalligewoning, ou afdak en motorhuis.

INDELING EN WATERVOORSIENING: Daar is 96 ha bewerkbare lande in 3 kampe en die res is natuurlike weiding in 3 kampe. Daar is 2 boorgate wat toegerus is met 'n windpomp en 'n dompelpomp en 1 sinkdam. Daar is 'n Eskom-punt op die eiendom.

BESIGTIGING: Per afspraak.

Veiling Items:

Geen items is nog gelaai nie

Registrasie Besonderhede:

REGISTRASIE VEREISTES: R10 000.00 TERUGBETAALBARE DEPOSITO;VOLDOENING AAN FICA VEREISTES OM ‘n KOPER NOMMER TE BEKOM. 

Voorwaardes en Vereistes:

VOORWAARDES: VASTE EIENDOM : ‘n DEPOSITO van 10% van die koopprys, PLUS 5% KOPERSKOMMISSIE, PLUS BTW is betaalbaar op die dag van die veiling. Jammer, geen kaartgeriewe. Vir die balans moet die koper ‘n bankwaarborg verskaf binne 30 dae na datum van bevestiging. ALLE FINANSIERING MOET VOORAF GEREëL WEES. Veilingsreëls op www.htaa.co.za.  

Kontak Besonderhede:

NAVRAE: 

KANOOR URE: 053 – 574 0002

JAN:  082 555 9084

EDDIE: 073 326 7777

DEWALD:  072 576 9828