MANDAATVEILING VAN PRAG WILDPLAAS, WILD & LOS BATES BARKLEY-WES, NOORD-KAAP OP 26-07-2019

Veiling begin: 11:00

Waar: Plaas Wolwefontein, distrik Barkly Wes

 

Besonderhede:

Behoorlik daartoe gemagtig deur ‘n mandaat, sal ons die ondervermelde wildsplaas en wild per openbare veiling, te die plaas Wolwefontein, distrik Barkly Wes, aanbied.

Ten einde die eiendom te bereik, neem vanaf Barkly-Wes die R31 tot regoor Ulco en draai regs op die  Boetsap-pad vir 12 km tot by eiendom aan die linkerkant.   

GPS Ko-ordinate: S-28.1541, E 24.1959.

Vaste eiendomme:

1.1 Gedeelte 1 van plaas Nr 145, Barkly-Wes, Provinsie Noord-Kaap. Groot 1587,8547 Ha;

1.2 Gedeelte 3 van plaas Nr 145, Barkly-Wes, Provinsie Noord-Kaap. Groot 995,3559 Ha;

1.3 Resterende Gedeelte van plaas Nr 145, Barkly-Wes, Provinsie Noord-Kaap. Groot 346,7384 Ha;

1.4 Resterende Gedeelte van die plaas Wolwefontein Nr 146, Barkly-Wes, Provinsie Noord-Kaap.  Groot:  4837,2388 Ha.

Totaal:  7767,1878 Ha.

LIGGING:  Soos hierbo.

VERBETERINGS: Woonhuis 318 m² met alle nodige vertrekke, buitegebou 375 m², staalstoor 162 m², stoor 54 m², klein staalstoor, hoëgehalte boma van 5081 m² om 90 lotte diere aan te bied vir veiling, arbeidershuise 216 m².

INDELING EN WEIDING:  Die eiendom is verdeel in 9 x 100 Ha teelkampe, 1 x 900 Ha teelkamp en die restant een groot kamp, almal geëlektrifiseer.  Die eiendom is wildwerend omhein en geëlektrifiseer.  Die eiendom beskik oor ‘n omheiningsertifikaat om onderstaande wild aan te hou.

WATERVOORSIENING:  13 Boorgate met sonpanele, damme en krippe.

VELDBEDEKKING:  Die eiendom beskik oor ‘n verskeidenheid van habitat tipies aan die Noord-Kaap om onderstaande wild aan te hou.

WILD: Die wildtelling is gehou gedurende Mei 2019 en is 1620 stuks wild is getel (getalle word egter nie gewaarborg nie) van die volgende spesies:  Rooi bosbuffels, blouwildebeeste en goue blouwildebeeste, swartwitpense, oorbietjies, scimitar  oryx (kromhoringgemsbokke), hog deer, njalas, rooihartebeeste, tssesebes, lechwes, bastergemsbokke, bontebokke, Arabiese gemsbokke, Livingstone elande, Nubian Ibex (Nubiese steenbokke), rietbokke, swartwildebeeste, waterbokke, sambars, Transcapian Urials, bergskape, situtungas, verskeie springbokke (synde Ashkam, Koper, Damara, swart en gewoon), rooibokke (synde swart, swartneus en gewoon) en vele ander wild.  

LOS BATES:  Ou Land Cruiser, Unimog vuurvegter wat ook omskep kan word in wildbesigtigingsvoertuig, Fiat 640 trekker, Landini trekker, sleepwaens, skraper, padskraper, waterkar, padroller, 1000 l vuurvegter op wiele, vuurvegter,  hamermeul, Becko TLB, koelkamer.

https://youtu.be/fqyUb7vvz-s

BESIGTIGING:  Per afspraak.

AFSLAERSNOTA:  Die vaste eiendomme en wild in totaal word gesamentlik en afsonderlik aangebied. Indien wild afsonderlik verkoop word is vangkoste vir die koper se rekening.

Veiling Items:

Wildsgetalle 1
Wildsgetalle 2
Omheiningsertifikaat

Registrasie Besonderhede:

REGISTRASIE VEREISTES:  R10 000.00 TERUGBETAALBARE DEPOSITOVOLDOENING AAN FICA VEREISTES OM ‘n KOPER NOMMER TE BEKOM.  R2,000.00 VOERTUIG DOKUMENTASIE FOOI PER VOERTUIG aangekoop.

Voorwaardes en Vereistes:

VERKOOPSVOORWAARDES: VASTE EIENDOM : 10% DEPOSITO van koopsom is betaalbaar by toeslaan van bod. 5 % KOPERSKOMMISSIE plus BTW betaalbaar. Vir die balans moet KOPER ‘n goedgekeurde Bankwaarborg verskaf binne 30 dae na datum van bekragtiging.

LOS BATES:  10%  KOPERSKOMMISSIE plus BTW betaalbaar. Kontant, bankgewaarborgde tjek of internet betalings. Jammer, geen kaartfasiliteite nie. ALLE FINANSIERING MOET VOORAF KLAAR GEREëL WEES. DIE AFSLAERS BEHOU DIE REG VOOR OM ITEMS BY TE VOEG OF GEADVERTEERDE ITEMS TE ONTTREK VOOR DIE VEILING.  

Kontak Besonderhede:

NAVRAE SKAKEL: 

Kantoor ure: 053 – 574 0002

JAN:  082 555 9084          

DEWALD:  072 576 9828

EDDIE:  073 326 7777   

MARELIZE:  079 438 3187