HTAA Hammer

HTA AFSLAERS

Hugo & Terblanche Afslaers is sedert 1983 ʼn markleier in die afslaersbedryf in Suid-Afrika.

Ons kantoor is geleë te Petrusburg in die Suid-Wes Vrystaat. Ons sentrale ligging stel ons in staat om die hele Suid-Afrika te bedien.

Die besigheid word bestuur onder leiding van Jan Hugo en Dewald van der Berg. Jan en Dewald is beide prokureurs en is in staat om na die belange van ons kopers en verkopers om te sien en alle regsaspekte van ons transaksies te hanteer.

GerEgIstreer by:


South African Institute of Auctioneers

Estate Agents Affairs Board

South African Council for the Property Valuers Profession

Komende Veilings

MANDAATVEILING VAN PRAG WILDPLAAS, WILD & LOS BATES BARKLEY-WES, NOORD-KAAP op 26-07-2019

Plek: Plaas Wolwefontein, distrik Barkly Wes

Tyd: 11:00

BANK VOLMAG VEILING VAN KROONSTAD PLASE op 18-09-2019

Plek: Plaas Erfdeel, Kroonstad distrik

Tyd: 11:00

PARK VILLAGE VEILING op 30-10-2019

Plek: Kroonstad distrik, 2 Dag Veiling

Tyd: 10:00

INSOLVENTE BOEDEL VEILING VAN VILJOENSKROON PLAAS. op 07-11-2019

Plek: Plaas Lionsden, Viljoenskroon distrik

Tyd: 11:00

VEILING VAN DELAREYVILLE HUIS. op 14-11-2019

Plek: Oosstraat 50, Delareyville

Tyd: 12:00

Volmag Veiling van Hertzogville Plaas op 28-11-2019

Plek: Plaas Toekoms, distrik Hoopstad

Tyd: 11:00

INSOLVENTE BOEDEL VEILING VAN APPELPLAAS op 29-11-2019

Plek: Zuid Wolhuterskop, Bethlehem

Tyd: 12:00